Office Bearers

S.No Name Photo
1. Smt. Rajashree Birla
(Hon. Patron-in-chief)
2. Dr. N.Mahalingam
( Hon. Patron )
3. Shri Surendra M. Mehta
(Hon. Patron)
4. Shri. N.Tarachand Dugar
( International President )
5. Shri. S.Vijai Kumar Bafna
( International Vice President )
6. Shri. D.K.Jain
( International Vice President )
7. Shri. Hemanth Shah
( International Vice President )
8. Shri. S. Srinivasan
( International Secretary )
9. Shri. K Subhashchand Ranka
( International Treasurer )
10. Dr. Vinod Surana
( International Joint Secretary )
11. Shri. Uday L.Metha
(International Joint Treasurer)